Prace nad budynkami S2/S3 oraz R2/R3 trwają pełną parą

Obecnie jest betonowany kolejny segment płyty fundamentowej pod budynkiem S2. Pod budynkiem S3 widzimy już słupy, które będą podtrzymywać strop garażu.