Ups, Twoje urządzenie nie jest obsługiwane.

Nasza aplikacja działa na komputerach desktopowych oraz laptopach i notebookach.

Ładowanie modułu 3D

Ups, Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana.

Nasza aplikacja działa na wielu przeglądarkach, jeśli chcesz z niej korzystać, pobierz nowoczesną przeglądarkę:

×

Jesteś zainteresowany mieszkaniem?

Zostaw nam swoje dane, a przygotujemy dla Ciebie ofertę, kiedy budynek trafi do sprzedaży

Dziękujemy za kontakt!

Administratorem podanych danych osobowych jest Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) dla osoby korzystającej z formularza kontaktowego (dalej: „Użytkownik”)

ADMINISTRATOR DANYCH

Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, dalej „Mennica”).

CEL PRZETWARZANIA

a) przedstawienie informacji handlowej dotyczącej oferty mieszkaniowej Mennicy w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”;

b) ochrona przed roszczeniami, ewentualne udowodnienie, że działania marketingowe Mennicy są zgodne z prawem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawami prawnymi przetwarzania w celu wskazanym w lit. a) powyżej jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy sprzedaży mieszkania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) a także uzasadniony prawnie interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na marketingu produktów własnych Mennicy.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wskazanym w lit. b) powyżej jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy roszczeniami i skargami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane spółce Mennica Polska S.A. – w związku z centralizacją procesów biznesowych i zarządczych oraz współdzieleniem zasobów administracyjnych i informatycznych w grupie kapitałowej Mennica, a także innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Mennicę przez czas prowadzenia kontaktu, a następnie przez okres, w jakim może wystąpić potrzeba udowodnienia, że działania Mennicy wobec Użytkownika były zgodne z prawem, który aktualnie wynosi 4 lata, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W odniesieniu do celu przetwarzania określonego w lit. a) powyżej, podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z formularza kontaktowego Mennicy.

PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE

prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W celu uzyskania szczegółowej informacji o wskazanych powyżej prawach lub w celu ich realizacji należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres iodmpsa@mennica.com.pl

PRAWO SPRZECIWU

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.

PROFILOWANIE, AUTOMATYCZNE DECYZJE

Mennica nie prowadzi wobec Użytkownika profilowania, ani nie są w stosunku do niego podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Użytkownikowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

pocztą tradycyjną: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa korespondencja e-mail: iodmpsa@mennica.com.pl
 • Etap I
 • R1
 • Etap I
 • S1
 • 5
 • Etap I
 • R3
 • Etap I
 • R2
 • Etap I
 • S3
 • Etap I
 • S2
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich
PŁN
ul. Jagiellońska
ul. Jagiellońska
ul. Batalionów Śląskich
ul. Batalionów Śląskich

Legenda

 • Dostępne
 • Sprzedane
 • Zarezerwowane
 • Nie spełnia kryteriów wyszukiwania
 • A
 • 1
 • mieszkań spełnia kryteria

 • A2-50
 • Dostępne
 • 55
 • 220 000 zł
 • 2
 • Nie spełnia kryteriów
  wyszukiwania
Wybierz budynek Dodaj mieszkanie do schowka Usuń mieszkanie ze schowka
 • Wróć
 • Wróć
 • Wróć
 • Wróć do widoku listy
 • Wybierz budynek

Trwa filtrowanie mieszkań...

Warning

Ups... Żadne mieszkanie nie pasuje do wybranych kryteriów wyszukiwania.
Spróbuj je zmienić.