Wystąpił nieoczekiwany błąd.
Error
Budynek
S2
Numer
A3-58
Piętro
1 piętro
Pokoje
4
Metraż
70.52 m2
Cena za m2

Zadzwoń do nas 22 656 44 44
lub skontaktuj się z doradcą
Administratorem podanych danych osobowych jest Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.
?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) dla osoby korzystającej z formularza kontaktowego (dalej: „Użytkownik”)

ADMINISTRATOR DANYCH

Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, dalej „Mennica”).

CEL PRZETWARZANIA

a) przedstawienie informacji handlowej dotyczącej oferty mieszkaniowej Mennicy w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”;

b) ochrona przed roszczeniami, ewentualne udowodnienie, że działania marketingowe Mennicy są zgodne z prawem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawami prawnymi przetwarzania w celu wskazanym w lit. a) powyżej jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy sprzedaży mieszkania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) a także uzasadniony prawnie interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na marketingu produktów własnych Mennicy.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wskazanym w lit. b) powyżej jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy roszczeniami i skargami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane spółce Mennica Polska S.A. – w związku z centralizacją procesów biznesowych i zarządczych oraz współdzieleniem zasobów administracyjnych i informatycznych w grupie kapitałowej Mennica, a także innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Mennicę przez czas prowadzenia kontaktu, a następnie przez okres, w jakim może wystąpić potrzeba udowodnienia, że działania Mennicy wobec Użytkownika były zgodne z prawem, który aktualnie wynosi 4 lata, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W odniesieniu do celu przetwarzania określonego w lit. a) powyżej, podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z formularza kontaktowego Mennicy.

PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE

prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W celu uzyskania szczegółowej informacji o wskazanych powyżej prawach lub w celu ich realizacji należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres iodmpsa@mennica.com.pl

PRAWO SPRZECIWU

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.

PROFILOWANIE, AUTOMATYCZNE DECYZJE

Mennica nie prowadzi wobec Użytkownika profilowania, ani nie są w stosunku do niego podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Użytkownikowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

pocztą tradycyjną: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa korespondencja e-mail: iodmpsa@mennica.com.pl

Informujemy, że podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na przesyłanie na ten adres przez spółkę Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. informacji handlowej dotyczącej naszej oferty mieszkaniowej w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”.

Informujemy, że podając swój numer telefonu, wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny nawiązywany przez spółkę Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. w celu przedstawienia informacji handlowej dotyczącej naszej oferty mieszkaniowej w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”.

Każda ze zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolna i może być wyrażona niezależnie od drugiej. Każda ze zgód może być odwołana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iodmpsa@mennica.com.pl

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe

*

pola wymagane

Podobne mieszkania