Działalność Mennicy Polskiej S.A. w sektorze deweloperskim rozpoczęła się w roku 1998 od przebudowy kompleksu biurowo – magazynowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Annopol 3. Kolejny projekt obejmował realizację i oddanie do użytku w 2000 r. budynku biurowo – usługowego Aurum, klasy A. Następnie firma przystąpiła do wykonania osiedla domków jednorodzinnych w Łomiankach przy ul. Fabrycznej i Kiepury. Inwestycja zakończona w 2001 r. obejmowała budowę 33 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Kolejne realizacje to m.in.: wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy w Warszawie przy ul. Polnej 3, 88 mieszkań (2001 r.) i budynek mieszkalny wielorodzinny „Zielony Dom” w Warszawie, ul. Skorochód Majewskiego 9,177 mieszkań (2002 r.).

W latach 2001 – 2008 spółka zrealizowała wieloetapową inwestycję - wielorodzinne osiedle mieszkaniowe „Rajska Jabłoń” w Jabłonnej. W toku prac na działce o pow. 60.000 m² zaprojektowano i wybudowano 19 czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych, w których znajdują się 864 lokale.

W 2016 roku rozpoczęliśmy budowę zespołu nowoczesnych budynków mieszkalnych „Mennica Residence” zlokalizowanych w kwartale ulic: Grzybowskiej, Żelaznej, Pereca i Waliców. Pierwszy etap inwestycji został już zrealizowany, a budowa drugiego etapu zbliża się do końca.

Naszym znakiem rozpoznawczym, są precyzyjnie opracowane, funkcjonalne układy mieszkań, powstałe w oparciu o aktualne analizy oczekiwań rynku. Starannie dobieramy lokalizacje naszych inwestycji, co pozwala naszym klientom w perspektywie czasu cieszyć się nie tylko z przyjaznego, dobrze skomunikowanego miejsca zamieszkania, ale również daje szansę na duży wzrost wartości inwestycji w przyszłości. Projektowanie naszych budynków powierzamy doświadczonym biurom architektonicznym, a realizację renomowanym firmom wykonawczym posiadającymi wieloletnie doświadczenie w budownictwie kubaturowym.

Wszystkie osoby pracujące przy naszych projektach mają wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku deweloperskim zarówno jako samodzielni eksperci jak i liderzy zespołów. Posiadają gruntowne przygotowanie oraz legitymują się niezbędnymi uprawnieniami do realizacji i obsługi inwestycji budowlanych na każdym ich etapie.

Naszą niekwestionowaną przewagą w segmencie nieruchomości jest potencjał inwestycyjny i eksperckie zaplecze kadrowe. W najbliższych latach planujemy koncentrować swoją uwagę na perspektywicznych inwestycjach o charakterze biurowo-usługowym oraz mieszkalnym.